WWW.EUROFINANCIER.NL

 

De Eurofinancier

Hoeveel

Kredieten

Voorbeelden

  
Offerte


De Gulden Historie

 
Het is vandaag


DE EUROFINANCIER

 

 

 

Kredietmogelijkheden
Doorlopend Krediet - Persoonlijke Lening - Seniorenlening - WOZ-Krediet

Aanvragen voor een lening worden altijd ter beoordeling voorgelegd aan financiële deskundigen. Gespecialiseerde medewerkers geven u passend advies en selecteren samen met u de beste oplossing voor uw situatie.

Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een flexibel krediet. Deze kredietvorm ondervangt het oversluiten van bestaande leningen, wat extra kosten met zich mee kan brengen. Het doorlopend krediet is bestemd voor mensen tussen 18 en 59 jaar met een vast inkomen uit arbeid, die van tijd tot tijd over extra financiële ruimte willen beschikken. Het kredietbedrag ligt tussen € 2500 en € 100.000. Het opgenomen geld betaalt u maandelijks in gedeelten terug.
U kunt het afgeloste geld vervolgens weer opnemen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rest is vanzelfsprekend onbelast. De rente past zich aan het geldende tarief aan, zodat u dus nooit teveel betaalt.

De aflossing
De maandelijkse aflossing is maximaal 2% van het ten hoogste opgenomen saldo (de kredietlimiet) met een minimum van € 50. Een hoger aflossingsbedrag kan ook. Tevens is een aflossing van 1 of 1,5% of een rente krediet mogelijk. Uw persoonlijke wensen zijn bepalend voor de vaststelling van het (voorlopig) maximum bedrag, waarover u denkt te willen beschikken. Maandelijks ontvangt u een rekeningoverzicht, waarop onder meer de afgesproken kredietlimiet, de vastgestelde maandtermijn, het geldende rentepercentage, de in die maand berekende rente, het nieuwe saldo en de dispositieruimte staan vermeld. Opname gaat via een bankpasje. Na het bereiken van de 60-jarige leeftijd zijn opnames niet meer toegestaan.
Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening is een kredietvorm waarbij u het kredietbedrag en de rente terugbetaalt in gelijke maandelijkse termijnen. Het verschil met het Doorlopend Krediet is dat het rentepercentage en de looptijd van de Persoonlijke Lening vastliggen. De Persoonlijke Lening is bestemd voor iedereen tussen 18 en 68 jaar (incl. de looptijd), die beschikt over een inkomen uit vast dienstverband voor onbepaalde duur. Het kredietbedrag ligt tussen € 2500 en € 75.000. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Het termijnbedrag en het aantal termijnen zijn afhankelijk van een tabelberekening. U betaalt de lening terug binnen 12 tot 72 maanden. Bij de vaststelling hiervan spelen de hoogte van de lening en het bestedingsdoel een rol. Vervroegde aflossing van de lening is altijd mogelijk, rekening houdend met de wettelijke voorschriften.
Senioren Krediet

Het Senioren Krediet. U droomt van een verre reis? Een prachtige cruise? Of juist een eigen boot? Waarom zou u het bij dromen laten? U hebt nu de tijd om te genieten. Bovendien is er veel meer mogelijk dan u denkt. Vanaf uw 60e kunt u namelijk profiteren van het Senioren Krediet. Een unieke kans om op verantwoorde wijze te doen wat u wilt. Geniet van extra financiële ruimte, leef uw droom en leef u uit! 

Wij bieden u de mogelijkheid om tot uw 66e gebruik te maken van het speciale Senioren Krediet. Dit product is speciaal ontwikkeld voor onze oudere klanten, die een verantwoorde keuze willen maken. In deze financieringsvorm is het overlijdensrisico goed afgedekt en profiteert u bovendien van een gunstig rentetarief. 

De voordelen van het Senioren Krediet: 
 - Het is een doorlopend krediet
 - U kunt tot de afgesproken limiet onbeperkt geld opnemen
 - Vanaf uw 66e gaat u in maandelijkse termijnen uw limiet afbouwen
   zodat u op uw 74e het krediet volledig hebt afgelost
 - Het kredietbedrag bedraagt maximaal € 50.000


De Eurofinancier | Hoeveel | Kredieten | Voorbeelden | Offerte Alle Euro's | De Gulden Historie

De Eurofinancier