WWW.EUROFINANCIER.NL

 

De Eurofinancier

Hoeveel

Kredieten

Voorbeelden

Offerte

De Gulden Historie 
Het is vandaag


DE EUROFINANCIER

 

 

De Gulden Historie
verdeeld in 3 periodes:
De Gulden: 1814-1945 | 1945-1966 | 1966-2001 | Alle Euro's


Samengesteld door Eurofinancier - voor al uw Eurofinancieringen

De Oudste Guldenbiljetten 1814-1945

Op deze pagina vindt u alle Nederlandse bankbiljetten van vr 1945.
In het jaar 1814, na de "Franse tijd" dus, werd de Nederlandse Bank opgericht.
In dat jaar werd het eerste Nederlandse bankbiljet gedrukt, maar pas in 1839 werden bankbiljetten een officiel betaalmiddel.


Eerst kwamen de zgn. muntbiljetten. Dit waren eigenlijk cheques.
Voorlopig nog zonder bedrukte achterzijde.

1814-1860
aan n zijde bedrukt
100-guldenbiljet -
(25, 40, 60, 80, 100, 200,
300, 500, 1000-biljetten)
1846-1849

500-guldenbiljet
(5, 10, 20, 100, 500-biljetten)

1849-1852

100-guldenbiljet


De 10-guldenbiljetten

1852-1878 


1878-1894


1891 

1894-1898

1898-1904

Daarna kwamen de 'echte' bankbiljetten
1860-1923


1904-1920
Het eerste "Tientje"

Het eerste tientje was blauw en dat bleef zo. De kunstenaar Nicolaas van der Waay, die ook schilderingen voor de gouden koets gemaakt had, ontwierp het.

De smid aan het aambeeld & de vrouw met een hoorn van overvloed:
    Arbeid zorgt voor Welvaart


Het Geeltje


Het Groentje


60-guldenbiljet


100-guldenbiljet
achterzijde ontbreekt
200-guldenbiljet
achterzijde ontbreekt
300-guldenbiljet

Het 1000-guldenbiljet
De "Rooie Rug" (vanwege de rode rugzijde)

De periode van de beide wereldoorlogen    1914 - 1945

Door de wereldoorlogen van 1914-1918 en 1940-1945 hielden de mensen hun zilveren en gouden munten achter. Om toch te voorzien in de geldbehoefte werd de muntenschaartste bestreden door het verstrekken van noodgeld in kleine bedragen, de zgn.
Zilverbonnen
1914
1914
1914

1916
1915

1920

1918
1938
1938
1944

De bankbiljetten tussen 1914 en 1944
De Tientjes

achterzijde ontbreekt
1914 - 10, 25, 40, 60,100, 200, 300,1000-guldenbiljet 


1921-1923  Arbeid&Welvaart


1924-1932  Zeeuws meisje

1933-1938  De Grijsaard


1940-1944  De Herderin


1940-1941  Koningin Emma


1926-1938  De Stuurman

1939-1941  Koningin Emma


1921  Stadhouder Willem van Oranje I

1927  Stadhouder Willem van Oranje II

1929 Stadhouder Willem van Oranje III

1923-1927 Stadhouder Maurits

1923-1927 Stadhouder Frederik Hendrik

25

1931-1941 W.C. Mees


1940  Prinses Van Nassau-Dietz I


1943-1944  Prinses Van Nassau-Dietz II

50 en 100


1929-1931 Minerva


1941  De Oestereetster

1930-1944  Meisjes

De Grietje Seel serie - uitgegeven van 1919 t/m 1938


1922-1929  Grietje Seel


1922-1929  Grietje Seel                        


1922-1929  Grietje Seel


1919  Grietje Seel


1926-1938  Grietje Seel


500


1930  Stadhouder Willem III


Als Zuid-Nederland bevrijd is, wordt er op 4 februari 1943 een serie zgn. Muntbiljetten uitgegeven waarop
Koningin Wilhelmina

achterzijde ontbreekt

Ga met de muis over de guldenbiljetten om de achterzijde te zien.

De Gulden: 1814-1945 | 1945-1966 | 1966-2001 | Alle Euro's

De Eurofinancier

designed by Sitelight 2001

 

 

 

 

De Eurofinancier | Hoeveel | Kredieten | Voorbeelden | Offerte Alle Euro's | De Gulden Historie

De Eurofinancier